زبان برنامه نویسی GO

گو (به انگلیسی: Go) یک زبان برنامه‌نویسی ترجمه‌شده و دارای زباله جمع‌کن و همروند است که در شرکت گوگل و توسط رابرت گریسیمر، راب پایک و کن تامپسون توسعه داده می‌شود.

3
 • Printing-Constants-and-Variables

  9 ماه قبل

  variables

  چاپ متغییر و ثابتها در گولنگ

  زمانیکه شما میخواهید یک مقدار متغییر یا ثابت را چاپ کنید باید از built-in های گولنگ استفاده کنید زمانیکه شما میخواهید یک مقدار متغییر یا ثابت را چاپ کنید باید از built-in های گولنگ استفاده کنید
 • constant-golang

  9 ماه قبل

  variables

  ثابت ها در گولنگ

  ثابت ها مانند var در گولنگ تعریف میشوند ولی با این تفاوت که از کلمه کلیدی const استفاده میشود و تنها میتواند string, boolean, numeric باشند ثابت ها مانند var در گولنگ تعریف میشوند ولی با این تفاوت که از کلمه کلیدی const استفاده میشود و تنها میتواند string, boolean, numeric باشند
 • variables-inferred-typing

  9 ماه قبل

  variables

  متغییر در گولنگ

  گولنگ بعنوان یک زبان بسیار ساده ایی شناخته شده است, اگر شما آشنایی به دیگر زبان های برنامه نویسی داشته باشید. گولنگ بعنوان یک زبان بسیار ساده ایی شناخته شده است, اگر شما آشنایی به دیگر زبان های برنامه نویسی داشته باشید.