متفرقه ( 6 )
سخنان و پادکست های بنده که بیشتراش مربوط به برنامه نویسی و سختی کار در این حوزه هستش