مدیریت پروژه

ابزاری برای برنامه ریزی و هدایت و اجرای پروژه در یک مقطع زمانی و با هزینه های مشخص می باشد. فرآیندی که با وجود زمان و هزینه تعیین شده سعی بر این دارد که پروژه سروقت اجرایی شود و مدیر پروژه کسی است که پروژه های مختلف را بررسی کرده تا از انجام سروقت آنها اطمینان داشته باشد. مدیر پروژه، هدف پروژه را تعیین می کند. با جزئیات باید توضیح دهد که پروژه قرار است به کجا برسد و به چه چیزهایی دست یابد. وظیفه ی مدیرپروژه نظارت بر عملیات پروژه از زمان شروع تا وقت تکمیل می باشد.

2
 • مدیریت-پروژه-چابک-دقیقا-چیست

  4 سال قبل

  مدیریت پروژه چابک دقیقا چیست؟

  از ابتدای توسعه نرم افزار تعدادی از فرآیندها مانند مدل آبشار وجود داشته است اما با پیشرفت توسعه نرم افزار، تکنیک ها و مدل های سنتی دیگر به اندازه کافی قوی نیستند تا خواسته های آنها را تامین کند. بنابراين، مدل هاي توسعه یافته نرم افزاري انعطاف پذيري بهتری دارد و مدل های توسعه یافته نرم افزاری موجب به نتیجه بهتری شده اند. در پروژه های چابک، همه افراد همچون توسعه دهندگان، مهندسین تضمین کیفیت، طراحان، و غیره مسئول مدیریت پروژه برای دستیابی به اهداف پرژه هستند.علاوه بر این، مدیر پروژه چابک نقش مهمی در تیم چابک دارد تا بتواند منابع را فراهم، انگیزه تیم را حفظ و موانع را در اسرع وقت حل کند. به این معنا، یک مدیر پروژه چابک، مربی و محافظ یک تیم چابک است، نه یک مدیر.
 • مدیریت-پروژه-چیست

  4 سال قبل

  مدیریت پروژه چیست ؟

  مديريت پروژه به مفهوم برنامه ريزي ، هدايت ، ارزيابي کنترل و نظارت بر روند پيشرفت پروژه هاي مختلف به منظور پيشبرد آن ها در مسير مورد نظر با در نظر گرفتن فاکتورهاي زمان ، انرژي و هزينه مي باشد . مديريت پروژه به مفهوم برنامه ريزي ، هدايت ، ارزيابي کنترل و نظارت بر روند پيشرفت پروژه هاي مختلف به منظور پيشبرد آن ها در مسير مورد نظر با در نظر گرفتن فاکتورهاي زمان ، انرژي و هزينه مي باشد .