دسته بندی : مدیریت پروژه

مدیریت پروژه چابک دقیقا چیست؟

گسترش انقلابی مدیریت پروژه چابک در بسیاری از شرکتها مدیریت پروژه را با دوراهی روبرو کرده است. مدیران پروژه در حال دست و پنجه نرم کردن با این واقعیت هستند که باید سال ها تجربه و آموزش خود را با فلسفه ای چابک تر منطبق سازند، در غیر این صورت میتوان آن ها را مانند دایناسورها دانست. ایجاد نسخه جدیدی از حرفه ای در مدیریت چابک (ACP) از سوی موسسه مدیریت پروژه آمریکا (PMI) نشان داده است که این موسسه ساخت ابعاد چالاک تر در کتاب دانش مدیریت پروژه ( PMBOK ) را نیاز دیده است. مدیران در بسیاری از شرکت ها، به مدیریت پروژه به چشم یک مرکز هزینه های لازم و یا از دید یک حوزه ای برای ذخیره بودجه منابع نگاه می‌کنند.

آیا مدیریت پروژه چابک و مدیریت پروژه میتوانند به طور همزمان وجود داشته باشند؟

پاسخ کوتاه به سوال بالا مثبت است. مدیران پروژه امروزی باید یک چیز را به خوبی درک کنند: راه بقا و رشد در هر شرکتی سازگاری می باشد. سرعت فناوری و تغییر بسیار زیاد است اما غیرقابل کنترل نیست. مدیر پروژه ای که به سرعت با فلسفه های مدیریت چابک سازگار میشود، میتواند به سرعت متوجه شود که باید از PMBOK و مدیریت پروژه چابک بیشترین بهره را ببرد و با راه حل های عملی مناسب به سازمان کمک کند. مدیر پروژه چابک میداند که ثبات و عدم تغییر شرایط با گذشت زمان مسئله ای است که به گذشته مربوط است. یک مدیر پروژه چابک میتواند مهارت های مدیریتی خود را به یک نقطه قوت و ابزاری حیاتی تبدیل کند تا بتواند پورتفولیو یا برنامه های چابک را به خوبی مدیریت کند. مدیر پورتفولیو یا برنامه چابک نقشی بسیار کلیدی در برقراری ارتباط بین تیم های مختلف که محصول ترکیبی به عنوان تحویل دادنی های پروژه را تولید میکنند ایفا می نماید. ایجاد ارتباط بین تیم های چابک یکی از جنبه های مشکل مدیریت چابک به حساب می آید مگر اینکه، سازمان از تمامی ابزار های چابک خود برای دستیابی به یک چشم انداز هماهنگ استفاده کند. نقش ها و وظایف از پیش تعیین شده، گزینه ها و امکانات جدیدی را در اختیار مدیر پروژه قرار میدهد تا یک نظم مدیریت پروژه چابک جدید و با طراوت را برای سازمان به ارمغان بیاورد.

نقش اصلی مدیر پروژه چابک چیست؟

فلسفه اصلی مدیر پروژه چابک تغییر است. مدیر پروژه چابک باید یک عامل تغییر و آموزش دهنده و گشترش دهنده این ایده باشد که تغییر یکی از اصول طبیعت است که سازمان ها نباید از آن دوری کنند بلکه باید آن را در آغوش بگیرند. شعار اصلی مدیریت پروژه چابک، بهبود و رشد مستمر است. ساختار و چابکی شرکت های امروزی تاسف برانگیز است و اجرای یک روش منظم برای بهبود مستمر به شجاعت زیادی نیاز دارد.

بهره گیری از روش های واقع بینانه مدیریت پروژه که دارای قابلیت سازگاری خوب هستند از پایه ها و اصول اولیه مدیریت پروژه چابک است.

گسترش و بهره مندی از مدیریت پروژه چابک نیازمند تغییرات سازمانی، گاهی در مقیاس بزرگ، است تا اطمینان پیدا کنیم، روش های چابک ما جواب میدهد. این تغییرات اساسی ساختاری در شرکت ها نیاز به یک قهرمان دارد و این جایی است که مدیر پروژه چابک نقش مهمی را ایفا میکند. یک مدیر پروژه چابک در جایگاهی است که میتواند به حمایت، مدیریت و رهبری تغییراتی که معتقد است سازمان ها به آن ها نیاز دارند بپردازد و همچنین برای افزایش بازدهی تغییرات، راه حل هایی ارائه دهد.

و در نهایت در ابتدا مدیر پروژه باید نیاز به تغییر را تشخیص دهد و سپس خود را با شرایط سازگار سازد و نقشی که به عنوان عامل تغییر ابفا میکند را با اشتیاق بپذیرد. یک مدیر پروژه موفق باید با یک چشم به شرایط کنونی و یک چشم دیگر با آینده نگاه کند. مدیر پروژه چابک امروزی باید از هر ابزار و روشی که در دسترس است استفاده کند و هرگز نباید در بهره گیری از آن ها سستی از خود نشان دهد. افتادن در دام کاهلی و بهره نگرفتن از تمام قابلیت های موجود میتواند مدیر پروژه چابک را عذاب دهد. امیدواریم سازگاری و تطابق با چالاکی شرایط و اصول و قوائد جدید که در این نوشته به آنها اشاره شد، باعث شود مدیران پروژه سرنوشتی که به دنبال آن هستند را دریابند و از حال و هوای اداری و خسته کننده دوری کنند.

0| از0رای

مطالب مشابه


0 دیدگاهافزودن