دسته بندی : مدیریت پروژه

مدیریت پروژه چیست ؟

به نظر شما مدیریت پروژه به چه معناست؟

خیلی از افراد هنگامی که اسم پروژه و مدیریت پروژه را می‌شنوند سریع فکرشان به سمت شرکت‌ها و کارخانه‌ها می‌رود. بیشتر اوقات به ما گفته‌اند پروژه فقط درون شرکت‌ها و کارخانه‌ها وجود دارد ولی این درست است؟

بیاید نگاهی به تعریف پروژه داشته باشیم:


پروژه کاری است که باید انجام شود و نقطه پایان مشخصی دارد. معمولاً در کسب و کار، پروژه مجموعه‌ای از فعالیت‌های مرتبط به هم است که ممکن است با همکاری گروهی از افراد و در یک بازه زمانی مشخص برای مثال یک تا 18 ماه انجام شود.

همان‌طور که از تعریف پروژه مشخص است به هرگونه فعالیتی که زمان شروع و پایان مشخصی داشته باشد پروژه گفته می‌شود و مدیریت پروژه وظیفه مدیریت این بازه زمانی (از شروع تا پایان) را دارد. تا همه فعالیت‌ها درست و در زمان خود انجام شود.

با توجه به گفته‌های فوق هرگونه فعالیتی می‌تواند پروژه باشد حتی فعالیت‌های شخصی که به منظور رسیدن به یک هدف شخصی است. به همین دلیل یادگیری مدیریت پروژه برای بهتر انجام دادن فعالیت‌ها و رسیدن به هدف الزامی است.

ما اگر بخواهیم به هدف خاصی که مد نظر داریم برسیم؛ با کمک مدیریت پروژه می‌توانیم به فعالیت‌های که برای رسیدن به هدفمان باید انجام دهیم، نظم داده و آن‌ها را مدیریت کنیم. این‌گونه فعالیت‌ها به نحو درست و در زمان مناسب صورت می‌پذیرد که باعث می‌شود زودتر به هدف خود برسیم و از بی‌برنامگی جلوگیری می‌کند.


مراحل اصول مدیریت پروژه

اصول مدیریت پروژه، شامل اصول تعیین شده ای است که در آن، برای کنترل انواع پروژه ها از راهبردها، راهکارها و برنامه های نرم افزاری استفاده میشود. مراحل اصول پروژه میتوان شامل 5 مرحله باشد:

  1.  آغاز پروژه: مدیران موظف هستند که پروژه را تعریف کرده و مراحل اصلی آن را شرح دهند.
  2.  برنامه‌ریزی قبلی: مدیران باید این توانایی را داشته باشند که از قبل در مورد بودجه، زمان و تعداد نیروی انسان مورد نیاز ، دریافت مجوز برای انجام کارها و تضمین کیفیت منابع به کار گرفته شده فکر کرده و برای آن برنامه ریزی کنند.
  3.  اجرای پروژه: مدیران و سرپرستان پروژه باید بعد از برنامه ریزی و تعیین منابع و زمان و مکان پروژه، انجام آن را به تعویق نیندازند.
  4.  نظارت و کنترل: مشکلات موجود در اجرای پروژه ها باید توسط مدیر شناسایی شده و راهکارهای عملی برای آنها ارایه شود.
  5.  تکمیل پروژه: در مرحله آخر، مدیران پروژه باید نتیجه کار را ارزیابی و تجزیه و تحلیل نموده و ازهماهنگی و انطباق آن با برنامه ریزی های قبلی تعیین شده مطمئن شوند.  

0| از0رای

مطالب مشابه


0 دیدگاهافزودن