دسته بندی : زبان برنامه نویسی GO

چاپ متغییر و ثابتها در گولنگ

برای چاپ کردن مقادیر یک ثابت یا متغییر میتوانید از تابع های built-in گولنگ مانند Print,Println استفاده کنید, راه بهتر و انعطاف پذیر تر استفاده از پکیج fmt میباشد :‌ لینک

func main() {
    name := "amin ghaninia"
    fmt.Println(name)
}

کاری که Println میکند بعد از چاپ مقدار متغییر شما را به خط بعدی هدایت میکند 

اگر شما بخواهید یک یا چند متغییر را که type آنها مشخص است را چاپ کنید میتوانید از fmt.Printf استفاده کنید 

func () {
    name := "amin ghaninia" 
    age := 29 
    fmt.Printf("I'm %s; %d year's old", name, age) 
} 
0| از0رای

مطالب مشابه


0 دیدگاهافزودن